Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Komendę Powiatową Policji w Stargardzie już po raz kolejny odwiedzili uczniowie, którzy kształcą się na kierunku Bezpieczeństwo publiczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida. Szkoła edukując w zakresie problematyki policyjnej oraz wojskowej umożliwia wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu i stereotypowego nauczania, a tym samym staje się kuźnią kadr dla tych instytucji.

II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie wpaja młodzieży właściwe postawy obywatelskie, dyscyplinę, patriotyzm oraz uczciwość. Wszyscy podopieczni, którzy uczęszczają do klas „mundurowych” uczą się współpracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.

Aby zapoznać uczniów ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych zgodnie z opracowanym programem zajęcia systematycznie odbywają się między innymi na terenie poszczególnych jednostek. Już nie po raz pierwszy wszystkim uczniom atrakcyjny sposób pozyskania wiedzy zapewnili w swojej siedzibie stargardzcy policjanci. Na poprzedniej wizycie specjalista kryminalistyki tłumaczył podstawy daktyloskopii i czynności, które na co dzień wykonuje między innymi na miejscu zdarzenia. Licealiści uczestniczyli także w zajęciach dotyczących specyfiki służby w Wydziale Ruchu Drogowego.

Natomiast tym razem uczniowie spotkali się z przewodnikami psów służbowych i ich czworonogami. Podczas wizyty nastolatkowie między innymi dowiedzieli się, w jaki sposób trafiają psy do służby, jakie rasy są preferowane i jakie zadania stawiane są na co dzień przed czworonogami. Ponadto policjanci pokazali słuchaczom, gdzie psy przebywają w godzinach wolnych od pracy i przedstawili jeden z etapów szkolenia, jakim jest zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy.

Dzięki takiej wizycie uczniowie zaznajomili się ze specyfiką służby policjantów na kolejnych stanowiskach, a przekazany im zasób informacji na pewno wykorzystają w przyszłości decydując się na wybór zawodu policjanta.

 

 

 

asp. Łukasz Więckowski