Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Policjanci z Posterunku Policji w Dolicach przeprowadzili prelekcje z dziećmi ze Szkoły Podstawowej i z Punktu Przedszkolnego.

Podczas spotkania policjanci przypomnieli dzieciom o tym, że zawsze należy informować rodziców i opiekunów o tym, z kim i gdzie będą się bawić. Zwrócono także uwagę na to, że mieszkanie jest wspaniałym miejscem do bezpiecznej zabawy, ale podczas zabawy należy bezwzględnie wystrzegać się gazu, prądu, ognia, wody, ostrych przedmiotów oraz lekarstw. Uprzedzono dzieci jak należy zachowywać się w bezpieczny sposób podczas zabaw w sali i na placu zabaw w szkole, aby nie wyrządzić krzywdy sobie lub koledze czy koleżance. Omówiono także, w jaki sposób należy zachowywać się w kontakcie z osobami obcymi.

Dzieci bardzo chętnie rozmawiały o bezpieczeństwie, jakie należy zachować. Podzieliły się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie zasad obowiązujących na drodze i w jej pobliżu po zmroku oraz jakich zabaw najlepiej unikać, zarówno w domu jak i na dworze, aby nic złego nikomu się nie stało.

 

asp. Łukasz Więckowski