W związku ze zmianami, które dotyczą funkcjonowania urzędu wprowadzonymi w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie określił procedury składania dokumentacji w toczących się sprawach administracyjnych.

Kierując się względami bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego zarówno mieszkańców jak i pracowników, Starostwo Powiatowe w Stargardzie ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów. Ograniczenia obowiązują we wszystkich wydziałach i jednostkach podległych Starostwu.  Aby ułatwić w tych warunkach proces wydawania decyzji administracyjnych, od czwartku 19. marca 2020 r., pracownicy Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa  przyjmować będą wpływające  dokumenty, m.in. uzupełnienia  dokumentacji w  prowadzonych sprawach  oraz wydawać zatwierdzone już decyzje. Dokumentację można składać i odbierać po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w  wyznaczonych godzinach-  od 14.00 do 15.00. w ciągu całego tygodnia pracy.  

Informacji odnośnie trybu składania dokumentów oraz wyznaczenia terminu wizyty w podanych godzinach udzielają: Mariola Malczyńska pod nr. tel.: 91 480 49 18, Ewa Żmudziejewska- 91 480 49 16, Patrycja Kossakowska- 91 480 49 15, Katarzyna Ścisłowicz- 505 434 045 oraz Małgorzata Czerwiakowska- 695 635 582 a także Jacek Adamczyk (Dyrektor Wydziału)- 91 480 49 12.

W przypadku nieobecności osoby prowadzącej daną sprawę z zakresu administracji budowlanej, uzgodnień można dokonać z innym pracownikiem wydziału. Składanie dokumentacji poza wyznaczonymi godzinami jest natomiast możliwe w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego lub za pośrednictwem poczty.