Mieszkańcy powiatu stargardzkiego i przedsiębiorcy odpowiedzieli natychmiast na apel Samodzielnego Wielospecjalistycznego ZOZ, proszącego o wsparcie dla szpitala, który w sytuacji stanu epidemii funkcjonuje w szczególnie trudnych warunkach. Dyrekcja szpitala od czasu publikacji apelu otrzymuje liczne pozytywne i budujące sygnały od mieszkańców, gotowych wesprzeć  finansowo placówkę, dążącą do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentom oraz lekarzom, pielęgniarkom i personelowi szpitala.

Dziękując za już udzielone wsparcie ze strony przedsiębiorców i mieszkańców Dyrektor SPWZOZ podkreśla, że materiały higieniczne i środki ochrony osobistej, które do niedawna stanowiły zapas na długi  czas, dziś okazały się niewystarczające. Wprowadzony ze względów bezpieczeństwa zakaz odwiedzin w szpitalu pozbawił natomiast pacjentów bezpośredniego wsparcia od najbliższych, przynoszących zwykle artykuły higieny osobistej czy choćby napoje. W tej szczególnej sytuacji zaopatrzenie pacjentów w artykuły pierwszej potrzeby stało się obowiązkiem szpitala. Dlatego konieczność wygospodarowania dodatkowych funduszy, a także trudna sytuacja finansowa SPZWZOZ, skłoniła dyrektora szpitala do publicznego apelu o pomoc i wsparcie.

W pierwszej kolejności szpital wystąpił z apelem do przedsiębiorców, ale z uwagi na deklarowaną pomoc, adresatami apelu są także osoby prywatne. Otwarto specjalne konto, na które wpłacać można kwoty darowizny.

Zatem każdy, kto chce wspomóc stargardzki szpital, niezależnie czy jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą, może dokonywać wpłat, wpisując tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”, na podane niżej konto SPWZOZ w Stargardzie:

            70 1130 1176 0022 2031 5920 0006

Szpital dziękuje przedsiębiorcom za przekazane już dofinansowanie, które wykorzystano  natychmiast na zakup potrzebnych materiałów. Personel medyczny jest również wdzięczny właścicielom stargardzkich lokali gastronomicznych za dostarczanie bezpłatnych posiłków.

Udzielane przez środowisko przedsiębiorców wsparcie finansowe i rzeczowe szpitala, przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w tym szczególnym czasie.