Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Konsekwencją nowelizacji przepisów Prawa o ruchu drogowym,  zwiększającej zakres wykroczeń karanych  zatrzymaniem prawa jazdy lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami, jest  większa ilość  zatrzymanych dokumentów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na bieżąco uzupełnianej przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Biorąc pod uwagę dane gromadzone na przestrzeni trzech ostatnich lat, skokowo rośnie ilość zatrzymanych praw jazdy. To konsekwencje łamania przez kierowców przepisów, powodujących  bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrzymano łącznie 55 praw jazdy. Rok później- już po wprowadzeniu w życie znowelizowanych przepisów Prawa o ruchu drogowym,  odnotowano w systemie już 213 zatrzymanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Licząc  natomiast od  1 stycznia do 17. Lipca tego roku, formalnie zatrzymano już 165 praw jazdy.

Decyzje o zatrzymaniu dokumentów wynikają z prowadzonych postępowań przez Policję i Prokuraturę,  a także prawomocnych wyroków sądowych.

Tymczasem kierowców czekają nowe, zaostrzone przepisy poszerzając po raz kolejny  katalog wykroczeń, których konsekwencją będzie utrata prawa jazdy. W ramach kolejnej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, utrata uprawnień do kierowania nastąpi w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego limitu prędkości o 50 km/h- także poza obszarem zabudowanym. Nowe przepisy jednolicą również dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia oraz zwiększają zakres ochrony pieszego w pobliżu wyznaczonego przejścia dla pieszych.

Można spodziewać się zatem, że liczba zatrzymanych praw jazdy do końca roku po raz kolejny może istotnie wzrosnąć w rejestrach Wydziału Komunikacji Starostwa.