Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Inaczej niż dotąd przebiegały obchody Święta Policji. Zamiast uroczystej gali na Dużej Scenie Centrum Kultury, zbiórkę Garnizonu Stargard zorganizowano w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej. W kameralnym gronie przy zachowaniu sanitarnych obostrzeń, wspólnie z policjantami świętowali  zaproszeni goście- na czele ze Starostą Stargardzkim Iwoną Wiśniewską, Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem i Zastępcą Prezydenta Ewą Sową. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, a także  policyjnych związków zawodowych. Na wniosek policyjnych związkowców Starosta Stargardzki otrzymała Krzyż Niepodległości, przyznawany za szczególne zasługi dla Policji.

Obowiązkowym elementem galowego stroju z okazji Święta Policji okazały się tym razem maseczki, noszone zgodnie z przyjętymi zaleceniami przez uczestników kameralnych obchodów w siedzibie Komendy Powiatowej.

Uroczystą zbiórkę policjantek i policjantów, wyróżnionych funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości rozpoczął podinsp. Michał Jaskólski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, składając okolicznościowy meldunek Komendantowi Powiatowemu, insp. Robertowi Nowakowi. Następnie odczytano list Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinsp. Tomasza Trawińskiego skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, władz samorządowych oraz przedstawicieli sądów, prokuratur i związków zawodowych z podziękowaniami za dotychczasową współpracę, a także gotowość podejmowania niełatwych wyzwań, jakie przyniósł wszystkim czas pandemii.

Kulminacyjnym punktem policyjnego święta w Komendzie przy Warszawskiej, okazało się uroczyste odczytanie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony  Policjant” I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, nadkom. Arturowi Grendzie, oraz Kierownikowi Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, asp. sztab. Marcinowi Lewczyckiemu.

Akty mianowania na wyższe stopnie i wyróżnienia wręczał również funkcjonariuszom Komendant Powiatowy Policji, insp. Robert Nowak.

Natomiast uchwalą Kapituły Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą I Klasy uhonorowano  Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską, w dowód uznania za pełną zaangażowania działalność na rzecz Komendy Powiatowej. Krzyżem Niepodległości odznaczono również Prezydenta Stargardu Rafała Zająca. Medale Staroście i Prezydentowi Stargardu wręczał  Jan Podolak, Przewodniczący NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej. Towarzyszył mu komendant insp. Robert Nowak, który podkreślał znaczenie wzorowej współpracy ze Starostą Stargardzkim i Prezydentem Miasta, udzielającym wsparcia garnizonowi- co bezpośrednio wiąże się z poprawą poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców.

W trakcie kameralnych uroczystości wątek stanu epidemii pojawiał się dość często. W oficjalnych wystąpieniach przypomniano, że czas od połowy marca na nowo zdefiniował rzeczywistość- także dla policjantów, którym w nowych warunkach przybyło zadań i obowiązków, związanych m.in. z nadzorem osób poddanych kwarantannie. Czekające nas tygodnie upłyną również pod znakiem wzmożonego wysiłku, wyrzeczeń i odpowiedzialności funkcjonariuszy za ludzkie zdrowie i życie. Mimo to- jak podkreślono- w warunkach pandemii Policja nadal stać będzie na straży porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.