Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Do noszenia elementów odblaskowych oraz zachowania czujności na drodze, zwłaszcza jesienią, gdy zmrok zapada wcześniej, kaprysy zaś aury nie sprzyjają widoczności oraz koncentracji, zachęcali policjanci podczas akcji w Galerii Handlowej „Starówka”. Była to również doskonała okazja, by zachęcać zainteresowanych do pracy w szeregach funkcjonariuszy Komendy Powiatowej.

O tym, że czas już zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i zachowywać czujność na drodze przypominali w niebanalny sposób: Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Nowak, Irena Agata Łucka- Członek Zarządu Powiatu i Przewodnicząca Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także  zaangażowani w akcję policjanci razem z młodymi adeptami, którzy rozpoczynają zawodową karierę w policji. Przekonująco do zachowania bezpieczeństwa zachęcał natomiast najmłodszych „Komisarz Inek”- maskotka stargardzkich policjantów, dodająca uroku całemu przedsięwzięciu.

Klientom galerii handlowej i przechodniom rozdawano elementy odblaskowe, przypominając o elementarnych zasadach zachowania bezpieczeństwa- szczególnie po zapadnięciu zmroku. Akcja promocyjna została zorganizowana z poszanowaniem zaleceń sanitarnych, obowiązujących w trakcie pandemii. Była więc okazja, by przypomnieć także mieszkańcom o obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych oraz zachowaniu dystansu- podstawowych regułach, które nabierają szczególnego znaczenia przy obserwowanym dobowym wzroście zakażeń.

Zainteresowaniem cieszyło się również stoisko promocyjne Komendy Powiatowej, gdzie chętni do pracy w szeregach funkcjonariuszy mogli na miejscu zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz warunkami, jakie należy spełniać, ubiegając się o pracę w policji.

Rozdając elementy odblaskowe policjanci oraz przedstawiciele Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomnieli natomiast, że przy zmiennej aurze i szybko zapadającym zmierzchu , pieszych wyposażonych w odblaski kierowca może zobaczyć już z odległości 150 metrów. Bez odblasków odległość ta zmniejsza się prawie trzy, lub czterokrotnie, narażając osobę idącą poboczem na potrącenie. Policjanci zachęcali także do noszenia odblasków w obrębie terenów zabudowanych.

Aktywny w promowaniu zasad bezpieczeństwa okazał się szczególnie „Komisarz Inek”, przekonując do noszenia odblasków także dorosłych, którzy nie byli w stanie odmówić urokowi jego argumentów.