Powiat Stargardzki zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty.

Powiat Stargardzki zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021 i 2022. Oferty należy złożyć  do dnia 15 lipca  2021 r. (do godziny 15:00) na adres:

Starostwo Powiatowe, 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1,

(Kancelaria Ogólna – parter budynku).

 

  1. Zaproszenie do składania ofert:

https://powiatstargardzki-bip.alfatv.pl/unzip/27866.dhtml

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2020:

http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/powiatstargardzki_27824/xxix-373-21.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2019:

http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/powiatstargardzki_25638/xviii-256-20.pdf