Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Tomasz Trawiński rozkazem personalnym nr 1068 z dnia 12.05 2022 roku powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie podinsp. Michała Jaskulskiego.