Poprawa bezpieczeństwa na drogach to jedno z priorytetowych zadań policjantów. Dlatego wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie przeprowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach. Zadania wspólnych patroli to przede wszystkim reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, będące przyczynami zdarzeń drogowych.

Policjanci drogówki codziennie zatrzymują kierujących za różne wykroczenia, ale szeroko zakrojone akcje, podczas których na działaniach koncentruje się więcej funkcjonariuszy niż zwykle, ujawniają nie tylko sprawców wykroczeń czy przestępstw, lecz działają także profilaktycznie. Dlatego też wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnym nadzorem objęte zostały miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Policjanci w ramach działań prowadzili pomiary prędkości zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Oprócz prędkości mundurowi zwracali też uwagę na kierujących łamiących innego rodzaju normy. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, niewłaściwe wyprzedzanie czy niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa nie pozostały bez reakcji policjantów.

Kierując pojazdem należy pamiętać, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Bezpieczna prędkość, to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest natężenie ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności. Jadąc zbyt szybko nie jesteśmy w stanie zareagować adekwatnie do sytuacji, co może mieć poważne konsekwencje.

mł. asp. Justyna Siwarska