Policja i Straż Rybacka wspólnie walczą z nielegalnym połowem ryb
Wspólne patrole Policji i Straży Rybackiej nad lokalnymi akwenami mają na celu ograniczenie nielegalnego połowu ryb oraz edukację wędkarzy na temat przepisów. Funkcjonariusze regularnie kontrolują dokumenty wędkarzy i sprawdzają zgodność złowionych ryb z obowiązującymi normami.
  1. Kontrole dokumentów wędkarzy i legalności połowu.
  2. Patrole nad akwenami wodnymi w powiecie.
  3. Profilaktyka i edukacja wędkarzy.
  4. Sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących czystości terenów wokół wód.

Policjanci wraz ze Strażą Rybacką regularnie patrolują lokalne akweny, aby zapobiegać nielegalnemu połowowi ryb. Wspólne działania mają na celu nie tylko kontrolę dokumentów uprawniających do połowu, ale także edukację wędkarzy w zakresie obowiązujących przepisów. Patrole są cykliczne i będą kontynuowane przez cały sezon wędkarski.

W trakcie kontroli, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dolicach oraz strażnicy sprawdzają, czy wędkarze posiadają niezbędne uprawnienia do amatorskiego połowu ryb. Oceniane są także złowione ryby pod kątem ich legalności oraz zgodności z wymaganymi wymiarami ochronnymi. Celem tych działań jest również profilaktyka, mająca na celu uświadomienie wędkarzom, jakie są konsekwencje łamania prawa.

Jednym z ważniejszych aspektów tych patroli jest także dbałość o czystość terenów wodnych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na to, czy osoby przebywające nad wodą nie zaśmiecają otoczenia, co jest częstym problemem na terenach rekreacyjnych.

Przypominamy i apelujemy, aby pamiętać, że osoby łowiące ryby powinny posiadać przede wszystkim kartę wędkarską oraz zezwolenie od Polskiego Związku Wędkarskiego. Ponadto należy pamiętać o obowiązku przestrzegania przepisów Ustawy w zakresie: wymiaru ochronnego ryb i ich okresu ochronnego. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Wspólne działania Policji i Straży Rybackiej są istotnym elementem prewencji na terenie powiatu. Dzięki regularnym kontrolom i edukacji wędkarzy, możliwe jest ograniczenie nielegalnych działań oraz poprawa stanu środowiska wodnego, co przynosi korzyści dla całej lokalnej społeczności.


Źródło: KPP w Stargardzie