Co warto wiedzieć o substancji czynnej pendimetalina?

W przypadku upraw w szerokie rzędy, zabieg zwalczania chwastów powinien być przeprowadzony dość szybko oraz przy użyciu substancji czynnych o działaniu doglebowym. Jedną z takich substancji, która często jest wykorzystywana do odchwaszczania warzyw, a nieco rzadziej kukurydzy jest pendimetalina. Co ciekawe może być również aplikowana w zbożach, jednak w nich jako produkt solo jest bardzo mało popularna. 

Informacja podstawowa

Substancja czynna pendimetalina została sklasyfikowana przez HRAC w grupie 3 oznacza, to, że hamuje tworzenie mikrotubul w procesie podziału komórkowego. W konsekwencji prowadzi to do zahamowania wzrostu chwastów i ich zamierania.

Wykorzystywana jest do zabiegów przedschodowych lub w niskich fazach rozwojowych wynika to z faktu, że pobierana jest głównie przez korzenie chwastów, a w mniejszym stopniu przez części nadziemne. Do zwalczania chwastów w niskich fazach rozwojowych potrzebna jest mniejsza ilość substancji czynnej.

Pendimetalina wykazuję więc działanie typowo doglebowe, dlatego też do optymalnego działania potrzebuje dobrego uwilgotnienia gleby. W przypadku suszy jej działanie chwastobójcze może być obniżone. 

Minimum temperaturowe tej substancji czynnej wynosi 0°C, a optimum jest w dość szerokim zakresie niskim temperatur od 5 do 15°C.

Pendimetalina w środkach ochrony roślin

W rejestrze środków ochrony roślin z dnia 14.03.2024 znalazło się aż 28 środków chwastobójczych, zawierających substancję czynną pendimetalina, z czego 15 solo. Występuje ona w związkach ochrony roślin o formach użytkowych CS, SC oraz EC.

W produktach wieloskładnikowych łączona jest innymi substancjami czynnymi o bardzo dobrym działaniu doglebowym: 

  • dimetenamidem-P
  • chlomazonem
  • diflufenikanem i chlorotoluronen
  • pikolinafenem
  • flufenacetem
  • diflufenikanem
  • diflufenikanen i flufenacetem

Substancja czynna może być aplikowana w wielu gatunkach roślin uprawnych, jednak zakres stosowania produktów w uprawach jest zróżnicowany i wynika z zapisów w etykiecie środka.

Do odchwaszczania ziemniaków

Pendimetalina solo występuje w 15 produktach, jednym z nich jest Activus 400 SC. Może być on stosowany w uprawie ziemniaka w zabiegu przed wschodami uprawy, a po formowaniu redlin. Jego aplikacja może być przeprowadzona w dawce od 3 do 4 l/ha. Pozwala to na dobre zabezpieczenie uprawy przed wschodami chwastów dwuliściennych oraz chwastnicy jednostronnej. W celu wzmocnienia efektu działania środka rekomendowana jest jego aplikacja z produktem zawierającym np. substancję czynną flurochloridon.