Praca z traumą – jak terapia może pomóc w procesie leczenia?

Zarządzanie skutkami traumatycznego doświadczenia wymaga często wsparcia specjalisty. Jedną z najlepszych form pomocy osobom, które doświadczyły traumy, zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu, jest psychoterapia. Terapie te skupiają się na przetwarzaniu trudnych doświadczeń, które mogą prowokować objawy takie jak napady paniki, zaburzenia lękowe, czy zespół stresu pourazowego (PTSD). Rozumienie zjawiska traumy przez osobę doświadczającą oraz przepracowywanie uczuć bezradności i strachu są kluczowe w procesie terapeutycznym.

Wyjątkowo ważne jest, aby psycholog lub terapeuta miał doświadczenie w dziedzinie pracy z osobami narażonymi na traumę. Psychoterapia pomaga nie tylko zrozumieć i przepracować traumatyczne przeżycia, ale też uczy, jak radzić sobie z fizjologicznymi reakcjami ciała, takimi jak pobudzenie czy objawy somatyczne. Techniki te mogą obejmować metody koncentracji na ciele (somatyczne), które pomagają zmniejszyć napięcie i lęk wywołany przez bodźce przypominające o traumie.

Terapia pozwala również na odbudowę poczucia własnej wartości oraz codzienne funkcjonowanie, które często są zaburzane przez przeżycie traumy. Praca z psychologiem może pomóc osobom przeżywającym koszmary i ataki paniki ponownie odnaleźć równowagę w codziennym funkcjonowaniu.

Czym jest trauma?

Trauma to reakcja psychiczna na traumatyczne wydarzenie, które przekracza zdolność jednostki do przetworzenia doświadczonych emocji. Przykładem może być trauma z dzieciństwa, śmierć bliskiej osoby, czy inne traumatyczne zdarzenia, które głęboko wpływają na psychikę i mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych. Objawy traumy mogą się różnić, ale często obejmują wycofanie się z normalnego funkcjonowania, niskie poczucie własnej wartości oraz trudności w przeżywaniu traumy.

Doświadczenie traumatyczne w dzieciństwie może znacząco wpłynąć na jakość w życiu dorosłym, czasem prowadząc do przewlekłego stresu i współwystępowania zaburzeń psychicznych, takich jak PTSD . Kluczowym elementem wychodzenia z traumy jest uzyskanie profesjonalnej pomocy, gdzie główną formą wsparcia dla osób doświadczających traumy jest psychoterapia.

Co to znaczy przepracować traumę?

Przepracowanie traumy to proces, który pozwala osobom, które doświadczyły pewnego urazu, odzyskać wewnętrzną równowagę i poprawić jakość życia. Ten proces nie jest łatwy ani szybki, ale jest niezbędny dla tych, którzy chcą przywrócić poczucie, że świat jest bezpiecznym miejscem. Przepracowanie traumy polega na konfrontacji z traumatycznymi wspomnieniami, uczuciami i myślami, które stały się wynikiem danego stresora traumatycznego. Jest to krok niezbędny, aby móc na nowo nauczyć się efektywnych metod radzenia sobie ze stresem, który jest nieodłączną częścią życia.

Dla wielu osób z PTSD (zaburzeniem po stresie traumatycznym), przepracowanie traumy może oznaczać różnicę między życiem w ciągłym strachu a możliwością ponownego doświadczania szczęścia w życiu. Proces ten wymaga często pomocy profesjonalistów, ponieważ samodzielne radzenie sobie związanych z traumą emocjami i myślami może być zbyt trudne i obciążające. Niekiedy wiąże się to również z potrzebą przeciwdziałania nadużywaniem substancji psychoaktywnych, które wiele osób stosuje jako formę samoleczenia.

Ważnym aspektem przepracowania traumy jest również nauka unikania uogólnień i asocjacji, które łączą świat, miejsca i osoby w jedną całość z negatywnymi przeżyciami. Ucząc się, że nie wszystkie miejsca lub osoby są zagrożeniem, osoba doświadczająca może stopniowo odbudowywać zaufanie do otoczenia i do ludzi. Taki postęp ma ogromny wpływ na całe życie, umożliwiając ponowne znalezienie radości i bezpieczeństwa, które mogły zostać utracone w wyniku doświadczenia traumy. Jest to proces, który często wymaga czasu, wsparcia ze strony profesjonalistów, takich jak psychoterapeuci, oraz chęci i determinacji osoby doświadczającej traumy.

Praca nad unikaniem uogólnień i negatywnych asocjacji pomaga w kształtowaniu realniejszego obrazu rzeczywistości. Trauma może sprawić, że świat wydaje się być miejscem pełnym zagrożeń, gdzie każda nowa osoba czy sytuacja jest potencjalnym źródłem bólu. Przez identyfikację takich zakłóconych przekonań i pracę nad ich korygowaniem, osoba doświadczająca może zacząć dostrzegać, że choć niektóre sytuacje rzeczywiście mogą być niebezpieczne, wiele z nich jest bezpiecznych i może przynieść pozytywne doświadczenia.

Techniki, które mogą wspierać tę zmianę percepcji, obejmują, między innymi, ekspozycję kontrolowaną, w której osoba stopniowo i w bezpieczny sposób jest eksponowana na bodźce przypominające o traumie w celu zmniejszenia intensywności reakcji lękowych; przewartościowywanie poznawcze, mające na celu zmianę negatywnych przekonań i ocen; oraz mindfulness, które pomaga skupić uwagę na teraźniejszości i akceptować doświadczenia bez automatycznego wiązania ich z przeszłością.

Praca ta, mimo że może być trudna, jest także pełna możliwości odkrywania nowych, pozytywnych aspektów życia i siebie samego. Odbudowanie zaufania do świata i innych osób otwiera drogę do głębszych relacji, nowych doświadczeń i większej odporności psychicznej. Ostatecznie, praca nad przepracowaniem traumy nie tylko pomaga zmniejszyć wpływ negatywnych doświadczeń na życie, ale także ułatwia rozwój osobisty i poszerzenie perspektywy życiowej.

Leczenie traumy – jak wygląda terapia traumy?

Wyjście z traumy jest możliwe dzięki skutecznej terapii, która pomaga zrozumieć własne doświadczenia i nauczyć się z nimi żyć. Proces ten wymaga czasu i zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i osoby doświadczającej traumy. Ważne jest, aby przyjąć do wiadomości, że trauma wpływa nie tylko na emocje i psychikę, ale również na zdrowie fizyczne. Osoby po traumatycznych przeżyciach często doświadczają zaburzeń snu, problemów z apetytem, czy trudnościami z koncentracją, co dodatkowo utrudnia codzienne funkcjonowanie i dążenie do szczęścia.

W terapii traumy kluczowa jest nauka radzenia sobie ze swoimi emocjami i reakcjami. To zrozumienie, że unikanie miejsc, osób, czy sytuacji, które przypominają o silnym przeżyciu, jest naturalną, ale nie zawsze korzystną strategią radzenia sobie z trudnymi wspomnieniami. Praca terapeutyczna często opiera się na stopniowym eksponowaniu się na stresory w kontrolowany sposób, co pozwala na powrót do „normalności” w bezpiecznej, terapeutycznej stefie. Wspierające może okazać się także towarzystwo osoby bliskiej, która oferuje wsparcie i zrozumienie.

Kluczowym elementem terapii jest również praca nad wymiarami zespołu stresu potraumatycznego, polegająca na umiejętności opowiadania o traumie bez ponownego jej przeżywania. To pomaga przywrócić poczucie kontroli nad swoimi emocjami i własnym życiem. Warto mieć świadomość, że wyjście z traumy to proces, który wymaga czasu, ale jest możliwy do osiągnięcia dzięki skoncentrowanej i celowej pracy terapeutycznej.

Psycholog Warszawa - https://poradniamakesense.pl/