Rowerowe patrole straży miejskiej dbają o bezpieczeństwo latem
W piękne, letnie dni mieszkańcy Stargardu mogą spotkać na ulicach i w parkach nietypowe patrole. Straż Miejska, korzystając z rowerów, nie tylko dba o porządek, ale także nawiązuje bezpośredni kontakt z mieszkańcami, promując ekologiczne i zdrowe podejście do pracy.

Rowerowe patrole: bliżej mieszkańców, bliżej problemów

Na ulicach Stargardu można zobaczyć strażników miejskich na rowerach. Ta innowacyjna forma patrolowania pozwala im być bardziej dostępnymi dla mieszkańców. Rowerowe patrole pojawiają się zarówno w parkach, jak i w okolicach placów zabaw oraz na osiedlach. Dzięki temu strażnicy mogą bezpośrednio reagować na zgłoszenia mieszkańców, udzielać porad i informacji, a także prowadzić edukacyjne rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Statystyki i działania Straży Miejskiej

W 2023 roku strażnicy miejscy przeprowadzili niemal 5000 interwencji oraz dokonali około 5600 kontroli. To imponujące liczby, które pokazują, jak intensywnie działają na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Warto również zaznaczyć, że od lat numer alarmowy Straży Miejskiej pozostaje niezmienny – 986. W sytuacjach zagrożenia życia mieszkańcy powinni natychmiast dzwonić pod numer 112.

Efektywność i elastyczność rowerowych patroli

Rowerowe patrole Straży Miejskiej są nie tylko bardziej ekologiczne, ale także efektywne. Dzięki rowerom funkcjonariusze mogą szybko przemieszczać się w trudno dostępne miejsca, reagując na zgłoszenia mieszkańców. Każdy z 8 obszarów miasta jest monitorowany przez dwuosobowy patrol, który pracuje na dwie zmiany, co zapewnia ciągłość w monitorowaniu porządku. Dodatkowo, w niedziele i święta działa specjalny patrol interwencyjny, który czujnie obserwuje sytuację na ulicach.

Bezpośrednia interakcja z mieszkańcami

Rowerowe patrole to nie tylko środek do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także sposób na zbliżenie się do mieszkańców. Funkcjonariusze chętnie odpowiadają na pytania, doradzają i edukują, jak postępować, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. To przykład, jak nowoczesne i ekologiczne podejście może wpłynąć na poprawę jakości życia w mieście.

Takie inicjatywy pokazują, że straż miejska nie jest instytucją odległą od codziennych problemów mieszkańców, ale aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia w mieście. Rowerowe patrole to krok w stronę nowoczesności i ekologii, który jednocześnie poprawia relacje między służbami a społecznością lokalną.


Opierając się na: Urząd Miejski Stargard