Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Do zgłaszania swoich kandydatów, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Wicestarostą Joanną Tomczak, zachęcają gorąco stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające na terenie miasta i powiatu.  Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego. Zgłaszać można kandydatów do Rady na kadencję, obejmującą lata 2019- 2022.

W ogłoszeniu przypomniano, że upoważnione do zgłaszania kandydatów Powiatowej Rady Organizacji Pożytku Publicznego, są organizacje oraz podmioty ujęte w ustawie o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie, aktywne na terenie powiatu. Każda z organizacji spełniających formalne wymogi, może zgłosić jednego przedstawiciela. Nabór kandydatów rozpoczął się 10 maja i potrwa do 23 maja 2019 r. O ważności zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa.

Organizacje i stowarzyszenia swoich kandydatów mogą zgłaszać na karcie, którą- razem z pełną treścią ogłoszenia- zamieszczamy do pobrania poniżej. Lista kandydatów do Rady, uzupełniona o informacje dotyczące dotychczasowej działalności kandydatów w obszarze zadań publicznych, zostanie opublikowana w terminie do 29 maja 2019 na stronie www.powiatstargardzki.pl. Znajdziemy tu również wykaz organizacji, które zgłosiły swoich kandydatów.

 Już po publikacji listy, w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż pięciu, przeprowadzone zostanie głosowanie. W tym przypadku każda z organizacji będzie mogła oddać maksymalnie głos na dwóch kandydatów, korzystając z karty do głosowania. Wzór karty zamieszczamy również w pliku do pobrania poniżej. Zgodnie z harmonogramem głosowanie odbędzie się w dniach 30 maja- 5 czerwca 2019 r.

W skład Rady wejdzie pięć osób, które uzyskają największe poparcie.  Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, wyboru członka Rady dokona Zarząd Powiatu Stargardzkiego. 

Powiatowa Rada Organizacji Pożytku Publicznego stanowi gremium doradcze. Jej rolą jest aktywna współpraca  z samorządem powiatowym oraz konsultacja dokumentów, programów  i projektów, które mając szczególny wpływ na funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Występuje również w ich imieniu, reprezentując przed Zarządem Powiatu interesy wszystkich podmiotów i organizacji pożytku publicznego. Biorąc pod uwagę rolę Rady, istotny pozostaje dobór kandydatów, rekomendowanych przez organizacje do pracy w jej  nowej kadencji.

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Og%C5%82oszenie%20Zarz%C4%85du%20Powiatu%20Stargardzkiego%20z%20dnia%209%20maja%202019%20r_.pdf