Zastanawiali się nad tym uczestnicy konferencji pod hasłem: „Zdrowe Dziecko- Zdrowy Dorosły Człowiek”, zorganizowanej staraniem Stowarzyszenia Edukacja- Zdrowie- Aktywność. W kameralnym spotkaniu przy małej scenie Stargardzkiego Centrum Kultury uczestniczyła również Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z przedstawicielami Miasta, które realizuje projekt „Stargard zdrowy i wolny od uzależnień”. Grono wykładowców- wśród nich lekarze i pielęgniarki z Kliniki  Pediatrii i Diabetologii PSK 1 w Szczecinie- skupiło się głównie na kwestii cukrzycy typu 1, która w coraz większym stopniu dotyka dzieci i młodzież.

Stąd pierwszy wykład, poświęcony różnicom pomiędzy cukrzycą typu 1 i 2. Prelegentka przypomniała, że przyczyny cukrzycy u dzieci zależą od jej typu. Na pierwszy nie mamy wpływu bowiem to choroba autoimmunologiczna- najczęściej o podłożu genetycznym. Typ drugi wynika już natomiast z czynników „nabytych”, takich jak nadwaga, otyłość oraz brak aktywności fizycznej, wynikające z niezdrowych nawyków stylu życia. Nawyki te coraz częściej dotykają najmłodszych, zasiedziałych przed smartfonem, laptopem i telewizorem, zajadających się przetworzoną żywnością…

Kolejny wykład dotyczył kwestii traktowania dziecka z cukrzyca typu 1 w szkole i przedszkolu. Pod znamiennym hasłem „Cukrzyca to nie dżuma” zebrani mogli usłyszeć, że stwierdzona u dziecka cukrzyca nie wyklucza go z uczestnictwa w zajęciach szkolno- przedszkolnych. Jednak przyjęcie dziecka z cukrzycą do przedszkola nadal wymaga dobrej woli dyrekcji, ponieważ opieka nad małym cukrzykiem nie została uregulowana prawnie. Dyrektor musi więc odpowiednio przygotować personel, by stworzyć podopiecznym z cukrzycą odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Niezbędne jest w tym przypadku przeszkolenie kadry na temat cukrzycy, zakończone opracowaniem własnych procedur postępowania z dzieckiem.

Kolejne prelekcje w ramach konferencji dotyczyły kwestii bezpiecznej aktywności fizycznej osób z cukrzycą typu 1, a także diety i suplementacji w codziennym jadłospisie, przygotowanym dla osób dotkniętych chorobą. Wnikliwie potraktowano też problem psychologicznych aspektów funkcjonowania rodziny dziecka z cukrzycą.

Określana mianem epidemii XXI w. cukrzyca dotyka w Polsce blisko 3 mln osób.  Oba typy tej przewlekłej choroby metabolicznej wymagają od pacjenta dużej samodyscypliny i zaangażowania w terapię. W przypadku najmłodszych, coraz częściej zapadających na cukrzycę, wykształcenie odpowiednich nawyków ma istotny wpływ na przebieg ich dorosłego życia. To główne przesłanie konferencji, dedykowanej rodzicom i opiekunom, na co dzień borykającym się z tą podstępną chorobą.