Jest możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie studiów w formie elektronicznej. O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością. Rozpoczęty we wrześniu nabór wniosków potrwa  jeszcze do 10 października 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca więc, by nie czekać i skorzystać z okazji.

Wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem dedykowanej przez PFRON platformy SOW – System Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” - do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP,  i złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Dofinansowanie w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II, właśnie
z tytułu złożenia wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, może zostać zwiększone nawet do 800 zł.

Dlaczego warto? 

  • Wygoda - bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu

  • Oszczędność czasu - nie traci się czasu na wizyty w urzędzie, oczekiwanie w kolejce
    i dojazd

  • Dostęp do różnych placówek i usług administracji publicznej 

Posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne także w procesie pobierania nauki.

Można dowiedzieć się więcej np. pod adresem:

http:// https://pz.gov.pl/pz/index

lub:

http:// https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

http:// https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Wnioski można także składać w sposób tradycyjny osobiście lub za pośrednictwem poczty
na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73 – 110 Stargard

 

 

Szczegółowe informacje- do zasięgnięcia  pod numerem tel. 91 48-04-907