Jubileusz 20- lecia  uroczyście obchodziła Stargardzka Izba Gospodarcza  w gościnnych wnętrzach Domu Kultury Kolejarza. Utworzona w 1999 r. organizacja zrzesza obecnie 120 firm. Swój akces do izby zgłasza szerokie grono przedsiębiorców, aktywnych w Stargardzie i regionie. W gronie członków znajdziemy zarówno mikrofirmy, jak i średnie czy duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyła Wicestarosta Joanna Tomczak, Prezydent Stargardu Rafał Zając, przedsiębiorcy zrzeszeni  oraz przedstawiciele instytucji- miejskich, powiatowych i podmiotów na co dzień współpracujących ze Stargardzką Izbą Gospodarczą.

W trakcie jubileuszowego spotkania był czas, by sięgnąć myślą do pierwszych lat działalności izby, którą- jak przypomniał jej obecny prezes Krzysztof Furmańczyk- do życia powołało grono zdeterminowanych zapaleńców, w czasach różniących się diametralnie od obecnej rzeczywistości. Stargard  podnosił się wtedy, szukając nowej szansy  po gospodarczym szoku spowodowanym skutkami transformacji, kiedy mały i średni biznes z dużym wysiłkiem próbował wypełnić lukę po upadłych zakładach, zaś lokalne statystyki bezrobocia szybowały w górę.  Stąd z niedowierzaniem przyjmowano optymizm pierwszych założycieli, którzy przekonywali wówczas, że przedsiębiorcy zrzeszeni razem okażą się bardziej skuteczni.

Klimat jubileuszowej gali sprzyjał więc, by uhonorować założycieli oraz pierwszych zarządzających izbą. Za trud i zaangażowanie dziękowano więc pierwszej prezes Izby Jadwidze Dąbrowskiej. Uhonorowano też prezesów SIG w kolejnych kadencjach- Lecha Biega i Krzysztofa Kowalczyka.  Wyróżniono też firmy, które od początku tworzyły Stargardzką Izbę Gospodarczą.

Wicestarosta Joanna Tomczak,  w imieniu Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej życzyła izbie realizacji wszystkich założonych, ambitnych planów.  Przypomniała, że przedsiębiorcy zrzeszeni w izbie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju zarówno miasta, jak i gmin powiatu. Każda prowadzona inwestycja, zakup oraz projekt zrealizowany ze wsparciem unijnych funduszy- to wartość dodana dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu- podkreśliła Joanna Tomczak.

Prezydent Stargardu Rafał Zając, powołał się z kolei na dorobek śp. Prezydenta Sławomira Pajora, który swoją strategię w najtrudniejszych dla Stargardu latach oparł na tworzeniu warunków i przyjaznego otoczenia dla biznesu. Jak zauważył, nie byłoby obecnego sukcesu miasta bez nawiązania dobrych relacji- przede wszystkim z lokalnymi przedsiębiorcami. Natomiast  ramach podsumowania prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej przypomniał, że w roku jubileuszu otwiera się nowa przestrzeń pracy i rozwoju- życzył więc sobie i zebranym, by organizacja tworzyła dynamicznie kolejne rozdziały swojej historii.