Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Prace budowlane na odcinku drogi powiatowej 1732Z ze Słodkowa do Suchania dobiegły końca. Ekipy drogowców firmy STRABAG, która zrealizowała inwestycję,  przekażą formalnie  Zarządowi Dróg Powiatowych przebudowany odcinek  we wtorek, 28 lipca w samo południe. Inwestycję dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część w ramach wkładu własnego, pokryły dotacje  z budżetu Powiatu Stargardzkiego i Gminy Suchań.

Przebudowę  odcinka o długości 1,2 km rozpoczęto w pierwszych dniach marca. Jej tempa nie wstrzymały warunki pandemii, które zmusiły jednak wykonawcę do wprowadzenia   reżimu sanitarnego, obowiązującego  pracowników w trakcie budowy. Na czas realizacji inwestycji, odcinek Słodkowo- Suchań pozostawał zamknięty dla ruchu. Po wcześniejszych uzgodnieniach z mieszkańcami Słodkowa wytyczono  objazd  przez miejscowość Tarnowo, co wydłużyło o przeszło 14 km dystans, jaki musieli pokonać jadący w stronę Suchania. Z tym większą więc  ulgą przyjęta zostanie informacja o formalnym odbiorze i otwarciu dla ruchu przebudowanej  drogi.

Na odcinku objętym inwestycją wykonano nowe warstwy podbudowy drogi, ułożona też została warstwa bitumiczna o grubości 8 cm.  W harmonogramie prac ujęto również profilowanie pobocza, roboty ziemne oraz wycinkę krzewów, kolidujących z przebiegiem poszerzanego odcinka drogi. W obrębie Słodkowa oraz przy ulicy Polnej w Suchaniu, wykonawca ułożył też nowe chodniki oraz dokonał wymiany kanalizacji deszczowej Na przebudowanym odcinku zapewniono również wygodne dojazdy do pól i posesji.

Droga powiatowa nr 1732Z Wiechowo – Suchań należy do  sieci układu podstawowego dróg powiatu. Przebudową objęto odcinek od tablicy z nazwą miejscowości Słodkowo, do mostu na ul. Polnej w Suchaniu.  Już po przebudowie zyskała wszystkie parametry techniczne drogi powiatowej, z nawierzchnią jezdni o szerokości 6 metrów.

Wartość wszystkich prac oszacowano na blisko 2,9 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pokryje 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Pozostałą część w ramach wkładu własnego przekazał Powiat Stargardzki, razem z Gminą Suchań.