Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Akcję kontrolno- prewencyjną przeprowadzili funkcjonariusze Posterunku Policji w Suchaniu, razem z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej. Pod lupę wzięto kierowców poruszających się po drogach miasta i gminy Suchań. Kontrolujący byli szczególnie wrażliwi na wykroczenia kierowców popełniane względem pieszych, które mogły bezpośrednio zagrażać ich bezpieczeństwu. Zwracano także uwagę na samych pieszych oraz ich zachowanie, mające także niebagatelne znaczenie w ruchu drogowym.

W trakcie podjętych działań prewencyjnych badano również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów eliminując te, bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu. Przydatne okazały się również sygnały od mieszkańców Suchania, którzy na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazywali miejsca, kwalifikujące się do  prewencyjnej kontroli w pierwszej kolejności. Informowano głównie o tych rejonach miasta, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócaniu porządku i zaśmiecania miejskiej przestrzeni publicznej.

Policjanci przyznają, że kilkudziesięciu kierowców bez problemu przeszło kontrolę trzeźwości z wynikiem negatywnym. Funkcjonariusze życzą sobie częściej wskazań obu zer na alkomacie w trakcie swoich akcji na drogach. Z kolei mieszkańcy Suchania i okolicznych miejscowości pozytywnie odebrali obecność policyjnych patroli w zwiększonej obsadzie, przekonując się do częstszego sięgania po cyfrowa mapę zagrożeń, dzięki której można bardziej precyzyjnie określić obszar wymagający większego nadzoru ze strony policyjnych patroli.