Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Wojskowa uczelnia z Bydgoszczy jest kolejną, obok Uniwersytetu Szczecińskiego, która zawarła umowę o współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zobowiązując się do merytorycznego wsparcia realizacji programu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. I LO wybrano razem z  15 innymi szkołami średnimi- po jednej dla każdego województwa. Mają one realizować program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER MIL. z klasą”. Do realizacji programu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, pod patronatem resortu obrony, upoważnia przyznany liceum  certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej.

Umowę o współpracy przy wdrażaniu nowatorskiego  programu w nowym roku szkolnym 2021/22 Komendant Regionalnego Centrum Informatyki, płk Wiesław Tereba podpisał z dyrektorem I LO Andrzejem Albrewczyńskim, w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy, Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy zamierza ściśle współpracować z I LO w systemowym wprowadzaniu programu „CYBER Mil. z klasą”, który uwzględnia m.in. podniesienie poziomu odporności na zagrożenia w cyfrowej przestrzeni, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz informacji w sektorach: publicznym, prywatnym i militarnym, a także doskonalenie wiedzy i kwalifikacji uczniów  w zakresie najnowszych technologii IT. Program zakłada również podnoszenie wiedzy i kompetencji w obszarach IT, związanych szczególnie z obronnością kraju. W umowie znalazł się też zapis o  wspólnych przedsięwzięciach, integrujących uczniów „Starego Ogólniaka” ze środowiskiem żołnierskim RCI Bydgoszcz oraz promowaniu służby wojskowej w korpusach łączności, informatyki, bezpieczeństwa i kryptologii.

W przyjętym i wdrażanym przez I LO programie edukacyjnym znajdziemy zatem  naukę kryptografii oraz historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. We współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, Wojskową Akademią Techniczną oraz Regionalnym Centrum Informatyki w Bydgoszczy zaplanowano zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także zdalne w formie e- learningu. Obok wykładowców akademickich w programie zajęć uwzględniono także spotkania z wojskowymi ekspertami. W ramach programu uczniowie poznają tajniki poruszania się w cyfrowej przestrzeni, lokalizacji oraz identyfikacji zagrożeń, mogących mieć bezpośredni i destrukcyjny wpływ na infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną. Zgłębią także doktrynę współczesnego, wirtualnego pola walki,  coraz częściej wykorzystywanego  nie tylko przez hakerów, ale także organizacje terrorystyczne i  komórki wywiadu innych państw, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

Realizację  programu „Cyber.Mil. z klasą”  I LO rozpocznie od września 2021 r. Podczas rekrutacji decydujące okażą się oceny z matematyki, informatyki oraz fizyki i języka angielskiego. Dzięki udziałowi w programie I LO poszerzy swoją ofertę edukacyjną  w takich obszarach, jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.