Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

W samo południe uroczystym przecięciem wstęgi zwieńczono we wtorek, 28 lipca formalny  odbiór przebudowanego przez firmę STRABAG odcinka drogi powiatowej ze Słodkowa do Suchania. Droga o długości 1,2 km zyskała nową, poszerzona nawierzchnię, chodniki oraz wygodne zjazdy do okolicznych pól i posesji. Prace budowlane rozpoczęte w pierwszych dniach marca tego roku przebiegały zgodnie z harmonogramem- mimo obowiązujących obostrzeń związanych ze stanem epidemii. W formalnym przekazaniu przebudowanego odcinka uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Ireną Agatą Łucką- Członkiem Zarządu Powiatu. Inwestycję sfinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych, przy udziale wkładu własnego Gminy Suchań i Powiatu Stargardzkiego.

Mieszkańcy Słodkowa z dużą ulgą przyjęli zakończenie prac budowlanych, które wiązały się z całkowitym zamknięciem przebudowywanego odcinka i koniecznością blisko 14- km objazdu w stronę Suchania przez miejscowość Tarnowo. Już na miejscu przy okazji odbioru inwestycji przyznawali jednak, że warto było czekać. Do dyspozycji kierowców przekazano bowiem przebudowany odcinek spełniający wszystkie techniczne parametry drogi powiatowej: jezdnią o szerokości 6 m, wygodnymi chodnikami oraz przebudowaną kanalizacją deszczową. Przebudowa objęła odcinek od tablicy z nazwą Słodkowa do ulicy Polnej w Suchaniu. To fragment drogi  1732Z o istotnym znaczeniu w sieci dróg Powiatu Stargardzkiego.

W formalnym odbiorze przebudowanego odcinka ze Słodkowa do Suchania, obok Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Ireny Agaty Łuckiej- Członka Zarządu Powiatu uczestniczył również Bartłomiej Dąbek, Zastępca Burmistrza Suchania razem z Renatą Barszcz, Sołtys Słodkowa. Wykonawcę reprezentował Wojciech Antczak, kierownik szczecińskiej grupy STRABAG i Dariusz Wasylik kierownik budowy. Zrealizowaną inwestycję odebrał Ryszard Hadryś, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych razem z Wiesławem Bączkowskim, nadzorującym w imieniu zarządcy przebieg prac budowlanych.

Wartość wszystkich wykonanych robót wyniosła ogółem 2,9 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pokrywa 80 proc. kosztów inwestycji. Pozostałą cześć w ramach wkładu własnego przekazał Powiat Stargardzki razem z Gminą Suchań. Przebudowana droga zyskała nowa podbudowę i nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm.  Wyprofilowano także pobocza i wycięto krzewy, co umożliwiło poszerzenie jezdni. Bezpieczeństwo ruchu poprawią również nowe bariery ochronne zainstalowane na przebudowanym odcinku. Inwestycja znacznie usprawni dojazd w stronę Suchania, ułatwiając również ruch na  całym odcinku drogi  powiatowej 1732Z  Wiechowo- Słodkowo- Suchań.