Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Wsparcie w formie grantu, przyznawanego przez samorząd Pomorza Zachodniego w ramach projektu „Razem dla DPS” otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Dolicach. Umowę z Wicemarszałkiem Województwa Olgierdem Kustoszem podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska wraz z  Wicestarostą Joanny Tomczak w obecności Ewy Danickiej, dyrektor  dolickiego DPS, w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Dofinansowanie przekazane  przez samorząd województwa, przeznaczone jest  m.in. na  dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, którzy od pierwszych chwil po ogłoszeniu stanu epidemii, dokładali wszelkich starań, by zabezpieczyć mieszkańców domu przed wirusem. Pozwoli także w jeszcze pełniejszym zakresie na zapewnienie ochrony zarówno podopiecznych, jak i kadry przed  zakażeniem.

Kadra dolickiego DPS stanęła na pierwszej linii walki z pandemią, kosztem dodatkowego czasu i spraw osobistych, dbając o zapewnienie sprzętu i płynów do dezynfekcji. Finansowe wsparcie na zakup sprzętu ochronnego i materiałów dezynfekcyjnych przekazał również Powiat Stargardzki, któremu podlega DPS. Skoordynowane działania pracowników placówki ze służbami sanitarnymi oraz samorządem powiatowym umożliwiły także normalne funkcjonowanie domu, pozostającego w rygorze sanitarnych obostrzeń. Działając w warunkach zagrożenia epidemicznego, kadra dolickiego DPS miała przy tym świadomość, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców domu, zwłaszcza wobec medialnych doniesień o potwierdzonych, kolejnych ogniskach zakażenia w DPS- ach na terenie kraju.

Wszystkie te działania, podejmowane bezinteresownie i w poczuciu odpowiedzialności za podopiecznych placówki przy Wiśniowej, zasługują na gratyfikację oraz uhonorowanie. Taką rolę pełni właśnie projekt „Razem dla DPS”, dofinansowany z unijnych funduszy. Samorząd województwa projektem finansowego wsparcia w warunkach pandemii objął ogółem 35 DPS- ów na Pomorzu Zachodnim.

Wartość projektu wynosi blisko 22 mln zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego oszacowano na ponad 18 mln zł.  Jego celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID- 19 wśród pensjonariuszy i pracowników DPS- ów w regionie.