Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Nowe obostrzenia w kraju podzielonym na strefy czerwoną i żółtą wprowadza rząd od soboty, 17 października w związku z gwałtownym przyrostem zakażeń SARS- CoV- 2. Ograniczenia, które obowiązywać będą w strefie żółtej (obejmuje część kraju w tym region Pomorza Zachodniego i powiat stargardzki), dotyczą również funkcjonowania szkół. W tej sytuacji dyrektorzy placówek podczas spotkania ze Starostą Stargardzkim Iwoną Wiśniewską, ustalili wspólnie tryb funkcjonowania liceów i zespołów szkół prowadzonych przez Powiat

Piątkowe spotkanie dyrektorów szkół zwołane na prośbę Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej zakończyło przyjęcie ustaleń, które umożliwią spójne funkcjonowanie  placówek oświatowych w warunkach wprowadzonych obostrzeń stanu epidemii.

Zdecydowano przede wszystkim, że w najstarszych klasach (maturalnych), w każdej ze szkół utrzymany zostanie stacjonarny tryb nauczania.

Młodsze klasy przejdą natomiast na system hybrydowy w następującym trybie: 50% - stacjonarnie, 50% zdalnie. Następnie klasy nauczane zdalnie przechodzą na system stacjonarny a stacjonarne na zdalny: np. klasy pierwsze i trzecie stacjonarnie, klasy drugie zdalnie i zmiana.

Młodsze klasy w I i II LO, a także ZS 5 w tym trybie: jeden tydzień - stacjonarnie, dwa tygodnie zdalnie.

Z kolei ZS 1, ZS 2 oraz Zespół Szkół Budowlano- Technicznych, utrzymując również stacjonarną naukę dla najstarszych roczników, przyjęły naprzemienny tryb nauki - dwa tygodnie zdalnie, kolejne dwa- stacjonarnie.

Zajęcia praktyczne w technikach, szkołach branżowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzone będą jak dotychczas- w trybie stacjonarnym.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października- w tym, które klasy rozpoczynają zdalną naukę- a które nadal chodzą do szkoły, dyrektorzy aktualnie informują rodziców, uczniów i nauczycieli za pośrednictwem dzienników elektronicznych oraz portali wykorzystywanych na co dzień do kontaktu z uczniami.

Nauczanie hybrydowe zostało wprowadzone w szkołach ponadpodstawowych. Szkoła Podstawowa Specjalna kontynuuje więc naukę w trybie stacjonarnym. Dyrektor może jednak wprowadzić tryb hybrydowy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.