Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Z dnia na dzień gwałtownie rośnie dobowy przyrost zakażeń SARS- CoV- 2. W październiku przyrost ten osiąga niespotykane dotąd rozmiary. Biorąc pod uwagę dane z minionej środy, w czwartek 15 października możemy  spodziewać się na terenie całego kraju ponad 7 tys. potwierdzonych zakażeń (aktualizacja: według danych Ministerstwa Zdrowia z 15.października potwierdzono 8099 zakażeń).  Rośnie także liczba zakażonych mieszkańców powiatu- o czym świadczą publikowane przez nas zestawienia. Mimo to z przykrością odnotowujemy coraz częściej powtarzające się przypadki lekceważenia wprowadzonych obostrzeń, przez niektórych interesantów urzędu.

Dystans Dezynfekcja Maseczka- tę regułę powtarzany stale, przypominając o obowiązujących obostrzeniach w żółtej strefie, która objęła teren naszego kraju. Biorąc pod uwagę przyrost zakażeń i zapowiedzi resortu zdrowia, można oczekiwać, że do strefy czerwonej- objętej największymi obostrzeniami- trafi niebawem blisko 100 powiatów.

Od początku pandemii Starostwo Powiatowe w Stargardzie dokłada wszelkich starań, by utrzymać ciągłość pracy urzędu- przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego swoich pracowników.

Z przykrością odnotowujemy jednak narastająca liczbę przypadków, gdy część interesantów lekceważy obowiązujące zasady. Zdarzają się sytuacje, kiedy niektóre osoby  demonstracyjnie nie noszą maseczek. Coraz częściej dochodzi na tym tle do sporów, szczególnie wtedy,  osoba odmawiająca nałożenia maseczki jest proszona o opuszczenie urzędu.

Przypadki lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa zdarzają się zarówno w Wydziale Komunikacji, jak również innych wydziałach i jednostkach Starostwa Powiatowego, dokąd część osób wchodzi bez maseczek, uważając ich noszenie za niepotrzebną fanaberię.

Takie zachowanie, obok lekceważenia wprowadzonych zasad, stwarza również bezpośrednie zagrożenie dla innych mieszkańców oraz pracowników Starostwa.

Ponownie apelujemy więc o odpowiedzialną postawę. Przestrzegając wprowadzonych reguł, szanujmy po prostu siebie oraz innych.

Powtarzające się incydenty tego typu, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba przychodząca do urzędu odmawia założenia maseczki, czyniąc zamieszanie przy próbach wyproszenia z budynku, skłaniać będą administrację Starostwa Powiatowego do prośby o interwencję policji. Mamy nadzieję, że wystarczy apel do sumienia i zdrowego rozsądku tych, którzy przed wejściem do urzędu mają duży problem z nałożeniem maseczki.

Nie jesteśmy zainteresowani przy tym jałowymi spekulacjami o zasadności ich noszenia. Dla Starostwa Powiatowego najważniejsza pozostaje kwestia bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego pracowników i mieszkańców powiatu oraz uszanowanie wprowadzonych obostrzeń, których celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.