Od 9. sierpnia do 10. września na terenie Powiatu Stargardzkiego, Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzi kwalifikacje wojskową.

Komisja będzie pracować w lokalu usytuowanym w SPWZOZ, przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie. W ramach kwalifikacji wojskowej zostanie przebadanych około 800 mężczyzn i kobiet rocznika podstawowego zamieszkałych na terenie powiatu.