Efektem spotkania Pani Starosty Iwony Wiśniewskiej z Panią Anną Pawlak – Regionalnym Dyrektorem ds. Inwestycyjnych Biura Transakcyjnego BGK, było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rada Ministrów Uchwałą Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ustanowiła Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z ww. Uchwałą wnioski o dofinansowanie z Programu składane są do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w formie elektronicznej. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1, Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, z których pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych, kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln złotych. Powiat Stargardzki zamierza wystąpić z wnioskami o dofinansowanie z obszaru priorytetowego 1. Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej.

 

 

Wyszczególnienie

Wartość zadania

z tego:

Dochody majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wkład własny Powiatu Stargardzkiego 

1.

Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody

12 000 000,00

11 400 000,00

600 000,00

2.

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

3.

Droga powiatowa numer 1716Z na odcinku Dolice - Brzezina - gr. powiatu

43 410 000,00

41 239 500,00

2 170 500,00

Ogółem

60 410 000,00

57 389 500,00

3 020 500,00