Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wybrano oferty Zaborskiego Towarzystwa Naukowego Brusy.