Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 4 zajęcia na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Poruszana tematyka na zajęciach miała przybliżyć wiedzę na temat konsekwencji prawnych, jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia oraz algorytm postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej przejawiającej symptomy demoralizacji.

W trakcie zajęć przekazano uczniom również wiedzę na temat tego, kogo nazywamy nieletnim, czy nieletni oznacza to samo, co małoletni oraz co znaczy być odpowiedzialnym w świetle prawa. Ponadto szeroko omówiono pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które Policja czy sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej.

 

Podczas spotkania z uczniami przedstawiono także terminologię związaną z nikotyną, omówiono podstawowe składniki papierosów, przedstawiono skale toksyczności oraz szczegółowo omówiono skutki palenia papierosów, a także wpływ papierosów na biernego palacza. Omówiono objawy zespołu abstynencji u osób uzależnionych i wpływ palenia papierosów na rozwój organizmu.

mł. asp. Justyna Siwarska