Wczoraj policjanci stargardzkiej komendy na terenie naszego miasta przeprowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem przeprowadzanych działań było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród tej grupy użytkowników dróg, która w sytuacji uczestnictwa w zdarzeniu drogowym jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń.

Piesi i rowerzyści to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego, czy rowerzysty ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a rowerzystów na przejazdach dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami, a przecież w swej istocie miejsca takie powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

Podczas zaplanowanych działań mundurowi szczególną uwagę zwrócili na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. Szczególnym nadzorem objęte zostały przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach, oraz takie, na których doszło do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy !!!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa każdego z nas.

mł. asp. Justyna Siwarska