Co powinniśmy wiedzieć o narkotykach i dopalaczach, jakie są skutki prawne i zdrowotne używania tych niebezpiecznych substancji – to tylko niektóre pytania, na które odpowiadały policjantki z Komendy powiatowej Policji w Stargardzie.

Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenia, w których biorą udział noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych, w przypadku popełnienia czynu karalnego. Spotkania z uczniami były okazją, aby porozmawiać na tematy związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich i uświadomić młodym ludziom, jak łatwo popaść w konflikt z prawem. Policjantki przypomniały młodzieży, jakie mają obowiązki i prawa. Tłumaczyły, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz, gdzie szukać pomocy. Funkcjonariuszki zwróciły uwagę na problem demoralizacji. Uczulały młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu, narkotyków. Przypomniały, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że nigdy nie wiadomo, jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Podczas spotkania funkcjonariuszki omówił rodzaje narkotyków, objawy ich zażywania. Opowiedziały, jakie są procedury postępowania w przypadku ujawnienia u ucznia substancji, która w konsekwencji może okazać się narkotykiem lub dopalaczem.

Spotkania odbyły się w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego pn.:,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach’’.

mł. asp. Dorota Biernikowicz