Zarząd Powiatu Stargardzkiego na podstawie uchwały nr 2745/23 z dnia 25.05.2023 r. unieważnił otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia  w obszarze Przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym i zdrowotnym spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Do przedmiotowego konkursu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła warunków przedmiotowego konkursu.

WYNIK -UNIEWAŻNIENIE