Stowarzyszenie „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” złożyło ofertę „małego grantu” z propozycją realizacji zadania publicznego pn. „TATA NA MEDAL”

Zadanie dotyczy działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia i realizowane będzie na rzecz mieszkańców (mężczyzn) z obszaru powiatu stargardzkiego.

OFERTA

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY