Wczoraj funkcjonariusze stargardzkiej drogówki na drogach wszystkich gmin naszego powiatu wraz z policjantami posterunków przeprowadzili działania „Prędkość”. Niestety wiele osób kierujących pojazdami nadal przekracza dozwoloną prędkość i to często w sposób rażący ignorując obowiązujące limity, dlatego apelujemy o jazdę rozsądną, zgodną z przepisami ruchu drogowego.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań jest zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja pod kryptonimem „Prędkość” realizowana na drogach gmin powiatu stargardzkiego ma także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna i to nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze prowadzą działania w miejscach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń związanych z nierespektowaniem przez kierujących obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci wykorzystują m.in. wideorejestrator, laserowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Podczas przeprowadzonych działań policjanci stargardzkiej drogówki Ujawnili łącznie kilkadziesiąt wykroczeń, z czego 41 dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości zarówno w obszarze zabudowanym, a także poza nim. Ponadto policjanci zatrzymali jedną osobę, która kierowała w stanie nietrzeźwości.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ponieważ w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność cierpią inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci będą dyscyplinować kierowców, którzy jadąc z nadmierną prędkością, mogą doprowadzić do czyjejś tragedii.

asp. Justyna Siwarska