Roczne podsumowanie pracy policji w Stargardzie: Statystyki i działania na rzecz mieszkańców
Kiedy bezpieczeństwo staje się fundamentem naszego codziennego życia, warto przyjrzeć się bliżej pracy tych, którzy na co dzień dbają o nasz spokój. Policjanci z KPP w Stargardzie, działając nieustannie na rzecz lokalnej społeczności, zasługują na uznanie i podziękowanie za swoją wytrwałą służbę.
  1. Blisko 250 funkcjonariuszy pracuje w KPP w Stargardzie, patrolując miasto i reagując na zgłoszenia mieszkańców.
  2. W roku 2023 policjanci przeprowadzili niemal 28 800 interwencji.
  3. Zajmuje ich to aż 80% czasu pracy, zwłaszcza dzielnicowych, którzy obchodzą konkretny rejon.
  4. W ich działalność włączone są różnorodne wydziały oraz posterunki w kilku miejscowościach podległych Stragardowi.
  5. Realizują też autorskie programy profilaktyczne, kładąc nacisk na edukację różnych grup społecznych.
  6. Miasto wspiera Policję, w 2023 roku przekazując ponad 460 000 zł na nowoczesne wyposażenie.

Policja w Stargardzie nieustannie podkreśla, jak ważna jest bliska współpraca z mieszkańcami dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. Ich codzienna praca to nie tylko interwencje, ale również aktywne działania prewencyjne, które mają na celu edukowanie społeczności na temat potencjalnych zagrożeń. Prezydent Rafał Zając wyraził wdzięczność dla funkcjonariuszy: Stargard stale się rozwija. Żyje się tutaj coraz lepiej także dzięki poczuciu bezpieczeństwa. Ogromny udział w jej zaspokajaniu ma właśnie nasza Policja.

Wśród licznych działań, które policjanci z KPP w Stargardzie przeprowadzili w ciągu ostatniego roku, znalazły się m.in. spotkania z młodzieżą, aktywne uczestniczenie w festynach i innych wydarzeniach społecznych. Równie ważnym aspektem ich pracy jest profilaktyka, szczególnie skierowana do najmłodszych i nieco starszych kierowców, a także udzielanie porad dotyczących bezpieczeństwa w internecie.

Wsparcie miasta dla lokalnych funkcjonariuszy jest nieocenione. Pozwoliło m.in. na zakup nowoczesnego wyposażenia, które na pewno zwiększy efektywność pracy policji i przyczyni się do dalszego poprawiania bezpieczeństwa w naszym mieście. Policja i miasto działają ręka w rękę, aby Stargard był miejscem, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie.


Urząd Miejski