Nowe roboty w CKZ Stargard - uczniowie zdobywają umiejętności przyszłości
W sercu Stargardu zagościła nowa era edukacji technicznej. Uczniowie lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego zdobywają umiejętności, które otwierają przed nimi drzwi do przyszłości pełnej robotów. W placówce zainstalowano nowoczesne roboty edukacyjne, stanowiące most między nauką a wymaganiami nowoczesnego przemysłu.
  1. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie mają szansę na naukę obsługi i programowania zaawansowanych robotów.
  2. Prezydent Rafał Zając podkreśla znaczenie inwestycji w zawody przyszłości i związaną z nimi możliwość zdobycia atrakcyjnego wynagrodzenia.
  3. Wprowadzone do programu nauczania roboty edukacyjne Astorino są w 99% wytworzone techniką druku 3D, a ich producentem jest polska firma ASTOR.
  4. Uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności montażu, uruchamiania i obsługi urządzeń robotycznych, przygotowując się do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze.
  5. Edukacja w CKZ opiera się na szerokiej współpracy z lokalnymi szkołami zawodowymi i oferuje naukę w różnorodnych pracowniach technicznych.
  6. Program kształcenia umożliwia uczniom zdobycie certyfikatów potwierdzających specjalistyczną wiedzę.

Włodarze Stargardu śmiało wpisują miasto w kontekst czwartej rewolucji przemysłowej, kładąc fundamenty pod przyszłość zbudowaną na wiedzy i innowacyjności. Decyzja o wzbogaceniu oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego o roboty edukacyjne Astorino, które odzwierciedlają technologie stosowane w przemyśle, to przełomowy krok naprzód.

Prezydent Rafał Zając ceni ten projekt za jego praktyczność i bezpośredni wpływ na rozwój młodych ludzi. – To kolejny ważny krok, który da młodym ludziom jeszcze większe możliwości. Inwestycja w zawody przyszłości w Stargardzie ma sens – coraz więcej firm działających w naszych parkach przemysłowych wdraża robotyzację i poszukuje wykwalifikowanych pracowników. Posiadanie takich umiejętności wiąże się także z szansą na otrzymanie wysokiego wynagrodzenia już na początku drogi zawodowej – zauważa prezydent.

Zawód technik robotyk, choć w Polsce stosunkowo nowy, szybko zdobywa na znaczeniu. Dynamiczny rozwój sektora automatyki i robotyki sprawia, że staje się on jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Dzięki współpracy z firmą ASTOR i wykorzystaniu technologii druku 3D w produkcji robotów edukacyjnych, CKZ staje się pionierem w kształceniu przyszłych techników robotyków.

Oprócz robotyki, Centrum Kształcenia Zawodowego oferuje naukę w szerokim spektrum dyscyplin technicznych, od mechatroniki po energetykę odnawialną. Taka różnorodność programowa jest odpowiedzią na zmieniający się świat i rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uczniowie mają unikalną możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, które stawiają ich w awangardzie edukacji technicznej.

Praktyczne umiejętności, nowoczesne technologie i współpraca z przemysłem to filary programu edukacyjnego CKZ, który otwiera przed młodzieżą drzwi do przyszłości. Zainwestowanie w zawodową edukację techniczną to nie tylko strategiczna decyzja o rozwoju lokalnej społeczności, ale również konkretny krok w stronę budowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.


UM Stargard