Straż Miejska podsumowała rok 2023: ponad 11 000 zdarzeń, prawie 5000 interwencji
Straż Miejska w naszym mieście nie próżnuje. W 2023 roku funkcjonariusze wykazali się licznymi działaniami, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku. Raport z ich aktywności jest imponujący i pokazuje, jak wiele wysiłku wkładają w swoją pracę dla dobra społeczności.
  1. Ponad 11 000 zdarzeń i prawie 5000 interwencji w 2023 roku
  2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  3. Profilaktyka i edukacja w szkołach i przedszkolach
  4. Dwuosobowe patrole w ośmiu obszarach miasta

W minionym roku Straż Miejska przeprowadziła ponad 11 000 różnych działań, w tym niemal 5000 interwencji i 5600 kontroli. Funkcjonariusze byli nie tylko aktywni na ulicach, ale także w społeczności, organizując pogadanki i spotkania z mieszkańcami oraz biorąc udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

Jednym z głównych zadań strażników jest dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Reagowali oni na zgłoszenia mieszkańców oraz podejmowali działania z własnej inicjatywy. Współpracowali również z Policją, a także z innymi instytucjami, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wraz z pracownikami MOPS monitorowali sytuację osób bezdomnych, co jest szczególnie ważne w zimowych miesiącach.

Rok 2023 obfitował także w działania profilaktyczne. Strażnicy przeprowadzili ponad 200 pogadanek w szkołach i przedszkolach, gdzie uczyli dzieci i młodzież bezpiecznego poruszania się po mieście, mówili o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą oraz wyjaśniali, jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych. Młodzież miała także okazję dowiedzieć się więcej o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Miasto zostało podzielone na osiem obszarów, w których interwencje przeprowadzają dwuosobowe patrole pracujące na dwie zmiany, od 7:00 do 22:00. W niedziele i święta działa także specjalny patrol interwencyjny. Dzięki temu Straż Miejska może szybko reagować na zgłoszenia i utrzymywać porządek na terenie całego miasta.

Warto pamiętać, że w razie pilnych interwencji można dzwonić pod numer 986, a w sytuacjach zagrożenia życia bezpośrednio pod numer 112. Istnieje także możliwość wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego lub osobistego stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady 35.


Na podstawie: Urząd Miejski Stargard