Radni przeciwni jednoczesnemu zamknięciu dwóch wiaduktów
Ważne decyzje w sprawie modernizacji wiaduktów w naszym mieście: radni nie zaakceptowali jednoczesnego zamknięcia dwóch wiaduktów, co mogłoby znacząco utrudnić życie mieszkańcom.
  1. Radni odrzucili wniosek o jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów
  2. Propozycja PKP PLK przewidywała zamknięcie wiaduktów na ul. Bogusława IV i Pierwszej Brygady
  3. Decyzję podjęto po intensywnej dyskusji i konsultacjach ze służbami ratowniczymi
  4. Modernizacja ma zakończyć się latem 2025 roku

Wczoraj radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu podjęli decyzję, która ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców. Po burzliwej debacie odrzucili wniosek o jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów na ul. Bogusława IV i ul. Pierwszej Brygady. Wniosek ten został przedstawiony przez PKP PLK jako część nowego harmonogramu prac modernizacyjnych.

Przed podjęciem decyzji, radni uczestniczyli w wizji lokalnej na placu budowy, gdzie przedstawiciele PKP PLK oraz wykonawcy z firmy Trakcja prezentowali stan prac nad modernizacją wiaduktu na ul. Wyszyńskiego oraz peronów dworca kolejowego. Podczas spotkania, inwestorzy starali się przekonać radnych o korzyściach wynikających z przyspieszenia prac, co miałoby umożliwić zakończenie modernizacji wszystkich wiaduktów już w lutym 2025 roku.

Jednak radni, po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron, w tym także przedstawicieli służb ratowniczych, uznali, że jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów spowodowałoby zbyt duże utrudnienia dla mieszkańców. Szczególnie obawiano się o bezpieczeństwo, ponieważ zamknięcie kluczowych przepraw mogłoby utrudnić dojazd służb ratunkowych do potrzebujących pomocy. Szefowie Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego również negatywnie ocenili ten pomysł.

Radni wyrazili swoje wątpliwości co do możliwości dotrzymania nowych terminów przez wykonawców, przypominając, że pierwotny plan zakładał zakończenie prac w ciągu dwóch lat od ich rozpoczęcia w listopadzie 2019 roku. Opóźnienia w realizacji inwestycji już teraz mają znaczący wpływ na codzienne życie mieszkańców, a kolejne utrudnienia mogłyby jeszcze bardziej skomplikować sytuację pieszych, rowerzystów oraz lokalnych przedsiębiorców.

Prezydent Rafał Zając podkreślił, że decyzja radnych była wynikiem starannego rozważenia wszystkich argumentów, uwzględnienia doświadczeń z dotychczasowej realizacji inwestycji oraz licznych głosów mieszkańców. "Radni podjęli decyzję po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, obserwacje z przebiegu inwestycji i liczne głosy mieszkańców. Musieli wyważyć, co będzie najlepsze dla stargardzian. Wsłuchując się w opinię szefostw służb ratowniczych i porządkowych, również w mojej ocenie nie można było zgodzić się na zamknięcie dwóch wiaduktów jednocześnie" – powiedział prezydent Zając.

W związku z tym inwestorzy i wykonawcy zadeklarowali, że modernizacja wiaduktów zostanie zakończona do lata 2025 roku, co miejmy nadzieję, przyniesie ulgę mieszkańcom i poprawi infrastrukturę naszego miasta.


Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie