124 000 zł na modernizację stargardzkich ogrodów działkowych
Rodzinne Ogrody Działkowe w naszym mieście otrzymają solidne wsparcie finansowe na modernizację i rozwój infrastruktury. Miasto przeznaczyło na ten cel 124 000 zł, które trafią do pięciu ogrodów. Dzięki tym dotacjom działkowcy będą mogli cieszyć się lepszymi warunkami do uprawy i rekreacji.
  1. 124 000 zł na wsparcie dla pięciu ogrodów działkowych
  2. Modernizacje obejmują instalacje elektryczne, remonty i zakup sprzętu
  3. Konkurs ofert organizowany co roku przez miasto
  4. Ponad 500 000 zł przekazane na RODy w ciągu ostatnich 7 lat

Miasto ponownie wsparło Rodzinne Ogrody Działkowe, przyznając im dofinansowania na modernizację infrastruktury. W tym roku pięć stargardzkich RODów otrzyma łącznie 124 000 zł. Środki te pozwolą na realizację różnorodnych projektów, które mają na celu poprawę warunków na działkach. Wśród planowanych inwestycji znajdują się m.in. modernizacja instalacji elektrycznej, remonty oraz zakup kamer monitoringu.

Każdego roku stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe mogą brać udział w otwartym konkursie ofert, organizowanym przez miasto. Ważne jest, aby projekty zgłaszane do konkursu przynosiły korzyści wszystkim działkowcom. Komisja konkursowa ocenia również wpływ inwestycji na poprawę jakości środowiska naturalnego. Dzięki dotacjom, ogrody mogą realizować zakupy, remonty oraz modernizacje części wspólnych.

W nadchodzącym roku dofinansowanie otrzymają:

  • Rodzinny Ogród Działkowy im. „M. Kopernika” przy ul. J. Piłsudskiego 60 – 20 000 zł na modernizację sieci elektrycznej,
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. „Owoc Naszej Pracy” przy ul. Różanej 3 – 20 000 zł na zakup rębaka, wymianę szamba i naprawę dachu,
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. „Nowy Sad” przy ul. Gdańskiej 10 – 30 000 zł na remont hydrofornii,
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. „Młynarz” przy ul. Głównej 10a – 30 000 zł na zakup kontenerów biurowych z osprzętem,
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. „4. Marca” przy ul. Spokojnej 45 – 24 000 zł na zadaszenie śmietnika, wymianę uszkodzonego ogrodzenia i montaż dodatkowego monitoringu.

W ciągu ostatnich siedmiu lat miasto przeznaczyło ponad 500 000 zł na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To znacząca kwota, która pozwala na stały rozwój i poprawę warunków dla wszystkich działkowców.

Dzięki tym inwestycjom działkowcy mogą cieszyć się lepszymi warunkami do uprawy roślin i rekreacji. Modernizacje przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa na terenie ogrodów, co jest szczególnie ważne dla osób spędzających tam dużo czasu.

Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w społeczność lokalną. Działkowcy mają możliwość korzystania z lepszych warunków, co przekłada się na większą satysfakcję z uprawy i spędzania czasu na świeżym powietrzu.


Źródło: Urząd Miejski Stargard