UM Stargard: Raport o stanie miasta 2023 przedstawiony radnym

Długo oczekiwany raport o stanie naszego miasta za rok 2023 już jest dostępny. Dokument, nad którym pracowano przez wiele miesięcy, zawiera szczegółowe informacje na temat inwestycji, finansów oraz działań zrealizowanych w minionym roku. To obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, co dzieje się w naszym mieście.

  1. Inwestycje na łączną kwotę prawie 90 milionów złotych.
  2. Pozyskanie ponad 48 milionów złotych środków zewnętrznych.
  3. Realizacja strategicznych projektów, takich jak nowa Książnica Stargardzka i modernizacja amfiteatru.
  4. Jednogłośne wotum zaufania dla prezydenta Rafała Zająca.

Każdego roku Radni Miejscy zapoznają się z raportem o stanie miasta, który zawiera kluczowe informacje dotyczące działań i planów na przyszłość. W tegorocznym dokumencie, liczącym ponad 600 stron, można znaleźć mnóstwo interesujących danych, statystyk oraz podsumowań.

Jak informuje prezydent Rafał Zając, raport o stanie miasta na rok 2023 został połączony ze sprawozdaniem z realizacji strategii „Stargard 2030”. – Tegoroczny raport o stanie miasta został połączony ze sprawozdaniem z realizacji strategii „Stargard 2030”. Warto zapoznać się z całym dokumentem, choć biorąc pod uwagę jego objętość, jest to wyzwanie. Raport zawiera informacje pokazujące skalę naszych wspólnych działań. W 2023 r. wydaliśmy prawie 90 000 000 zł na inwestycje i zdobyliśmy ponad 48 000 000 zł środków zewnętrznych. Ubiegły rok to nowa Książnica Stargardzka, budowa kolejnych odcinków obwodnicy północnej, nowe przedszkole, modernizacja amfiteatru, sukcesywne remonty dróg w mieście i mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Więcej o tych i innych działaniach, wydatkowanych środkach oraz etapach poszczególnych zadań można się dowiedzieć z tego ważnego dokumentu – mówi prezydent Rafał Zając.

Warto podkreślić, że raport jest nie tylko zbiorem suchych faktów i liczb. To obraz dynamicznie rozwijającego się miasta, które inwestuje w infrastrukturę, kulturę i edukację. Nowa Książnica Stargardzka, modernizacja amfiteatru czy budowa kolejnych odcinków obwodnicy północnej to tylko niektóre z wielu zrealizowanych projektów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców.

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Zającowi. To dowód na to, że kierunek, w jakim zmierza nasze miasto, jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców oraz ich reprezentantów.


Źródło: UM Stargard