Prezydent Rafał Zając z absolutorium za 2023 rok
Prezydent Rafał Zając po raz kolejny uzyskał absolutorium od Rady Miejskiej. To potwierdzenie, że zarządzanie miastem odbywa się zgodnie z oczekiwaniami radnych i mieszkańców. Rok 2023 przyniósł wiele ważnych inwestycji, które znacząco wpłynęły na rozwój naszego miasta.
  1. Prezydent Rafał Zając uzyskał absolutorium po raz siódmy.
  2. Znaczące inwestycje drogowe, w tym obwodnica północna.
  3. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej.
  4. Inwestycje w edukację i modernizacje szkół.

Rok 2023 obfitował w inwestycje drogowe, które mieszkańcy szczególnie docenili. – Konsekwentnie budowaliśmy obwodnicę północną. W ubiegłym roku do użytku został oddany fragment od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej. Kilka miesięcy później podpisaliśmy umowę na kolejny odcinek – od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej. Jego budowa rozpoczęła się w tym roku, a efekty prac są coraz bardziej widoczne – mówi prezydent Rafał Zając. Prace drogowe obejmowały także remonty w Kluczewie i Giżynku oraz modernizacje na Starym Mieście i ul. Warzywnej.

Podczas głosowania nad absolutorium, radni jednogłośnie uznali, że budżet miasta został zrealizowany we właściwy sposób. Dochody Stargardu wyniosły ponad 426 000 000 zł, a wydatki przekroczyły 433 000 000 zł. Prezydent Rafał Zając podkreślił znaczenie profesjonalizmu swojego zespołu: – Zawsze jest to dla mnie szczególny moment ogromnej wdzięczności i dumy. Dziękuję nowym radnym za zaufanie i zapewniam, że zależy mi na dalszej owocnej współpracy.

Nie tylko infrastruktura drogowa była w centrum uwagi. Miasto dynamicznie rozwijało swoją ofertę kulturalną i sportową. Zmodernizowana Książnica Stargardzka zyskała nowe funkcje, stając się miejscem spotkań i kreatywnych inicjatyw. Intensywne prace przebudowy objęły także amfiteatr, którego efekty mieszkańcy mogli podziwiać już w tym roku. Ważnym punktem była również rewaloryzacja zabytków, w tym remont kolegiaty, która stała się prawdziwym magnesem dla turystów.

Znaczące inwestycje dotyczyły również edukacji. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz nowe filie Przedszkola Miejskiego nr 5 to tylko niektóre z przedsięwzięć. Na sportowej mapie miasta wyróżniło się nowe lodowisko, które przyciągnęło tysiące mieszkańców w komfortowych warunkach.

Prezydent Zając zwrócił uwagę na politykę społeczną, która jest integralną częścią budżetu miasta: – O jakości życia w mieście świadczy również oferta skierowana do ludzi o szczególnych potrzebach. W Stargardzie pochylamy się nad każdym problemem i staramy się docierać z celowym, konkretnym wsparciem tam, gdzie jest ono niezbędne. Programy dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym były kontynuowane i rozwijane w minionym roku.

Rok 2023 był dla miasta okresem dynamicznego rozwoju, a uzyskane absolutorium jest dowodem na właściwe zarządzanie zasobami. Prezydent Zając podkreśla, że najważniejsze wyzwania dopiero przed nami, w tym całkowita przebudowa centrum, która może kosztować nawet 100 000 000 zł.


Według informacji z: Urząd Miejski