Stargardzka drogówka surowo karze za prędkość i brawurę na drogach
Policjanci stargardzkiej drogówki przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję pod kryptonimem "Prędkość", mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Kontrole prędkości i surowe kary za wykroczenia miały na celu uświadomienie kierowcom, jak niebezpieczna jest brawura za kółkiem.

Walka z nadmierną prędkością na drogach Stargardu

Prędkość pozostaje kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stargardzcy policjanci, w tym specjalna grupa SPEED, codziennie podejmują starania, aby zminimalizować liczby wypadków spowodowanych przez kierowców lekceważących przepisy. W ramach działań pod nazwą "Prędkość", funkcjonariusze skupili się na wyeliminowaniu nieodpowiedzialnych zachowań na drogach, które stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych kierowców, ale również dla innych uczestników ruchu.

Skuteczność działań i statystyki wykroczeń

Akcja "Prędkość" miała na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również edukowanie kierowców na temat konsekwencji jazdy z nadmierną prędkością. Szczególny nadzór objął miejsca o wysokim ryzyku wypadków, takie jak Droga Krajowa nr 10 oraz Droga Wojewódzka 142. Podczas działań funkcjonariusze stargardzkiej drogówki ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń, w tym 44 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Apel do kierowców i pieszych

Stargardzcy policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności. "Kierowcy, noga z gazu! Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni oraz zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami. Uważajmy również na pieszych!" - brzmi apel funkcjonariuszy.

Akcje takie jak "Prędkość" mają na celu nie tylko karanie, ale przede wszystkim edukowanie. Każdy kierowca powinien pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie może uratować życie - nasze i innych.
Policja Stargard