Nie było to zwykłe urodzinowe spotkanie czy obchody okrągłego jubileuszu. Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w  radosnym świętowaniu 25- lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,  od razu poczuli się tu jak w rodzinie. Licznej, pełnej niezwykłego ciepła i pogody. A także poczucia bezpieczeństwa i miłości, jaką nawzajem darzą się domownicy. Nie można bowiem inaczej określić wszystkich, którzy na co dzień tu przebywają.

Rodzina liczy sobie 60 podopiecznych- młodych duchem, lecz z nieubłaganym wpisem w metryce. Profesjonalną pomocą, wsparciem i opieką otoczeni są również  ci z domowników, którzy zmagają się z dolegliwościami, wynikłymi z przewlekłej choroby lub podeszłego wieku. Wszyscy tworzą wyjątkową wspólnotę, pełną niezwykłego ciepła, radości życia i pogody ducha- zawsze obecnej mimo cierpień i przeciwności związanych z wiekiem.

W jubileuszowych obchodach 25- lecia DPS Dolice, na zaproszenie Starosta Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i Dyrektor Oli Stereńczak, uczestniczyła  Wicestarosta Joanna Tomczak oraz Beata Wilk, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Z urodzinowymi prezentami przybyli także powiatowi radni: Joanna Chrząstowska i Adam Kalinowski, oraz   Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki. Jubileusz dolickiego DPS świętowała też Monika Rygiel, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Edyta Pospychała i Anna Janiak, reprezentujące Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystościach uczestniczyła również Anita Ukleja, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach. W komplecie stawili się także: Wanda Nowicka, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych, razem z zasiadającymi w radzie: Andrzejem Sołtykiewiczem, Danutą Rutkowską i Wandą Wysocką.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń 25- lecia okazało się natomiast uroczyste przekazanie do użytku nowej windy- wymarzonego prezentu, którego niemal od dekad wyczekiwali pracownicy i podopieczni dolickiego DPS. Instalację windy poprzedziła gruntowa przebudowa parteru DPS, sfinansowana przez Powiat Stargardzki. Zrealizowanie tej inwestycji było warunkiem przyznania przez Samorząd Województwa dotacji na kupno oraz instalację nowej windy. Dzięki ubiegłorocznej przebudowie mieszkańcy  otrzymali funkcjonalny i przestronny korytarz, z nowymi pomieszczeniami oraz bezpośrednim dojściem do administracyjnej części budynku. Montaż i uruchomienie nowej windy stanowi natomiast zwieńczenie prac budowlanych, sfinansowanych przez Powiat Stargardzki ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W pełni nowoczesna i funkcjonalna została więc  uroczyście poświęcona oraz przekazana do użytku. Razem ze Starostą Stargardzkim i Dyrektor DPS, wstęgę przecinał jeden z podopiecznych o największym stażu, który miał też okazję otwierać swój Dom po raz pierwszy przed 25 laty…

W trakcie uroczystego spotkania była natomiast okazja, by uhonorować pracowników dolickiego DPS- na czele ze świętującą swój jubileusz Dyrektor Olą Stereńczak. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska podkreśliła, że przez wszystkie lata, za sprawą osobistego zaangażowania  Pani Dyrektor, powstał wyjątkowy zespół ludzi, tworzących dzięki swojej pasji  klimat tego domu. Uhonorowano także Lidię i Tomasza Sobolewskich, przedstawicieli Fundacji Milon. Fundacja za pośrednictwem Powiatu Stargardzkiego otrzymała dofinansowanie z resortu rodziny i polityki społecznej na realizację programu, którego celem jest podnoszenie jakości życia oraz aktywizacja i ukazywanie potencjału seniorów.

Jak zauważyła Wicestarosta Joanna Tomczak, są takie wydarzenia, dzięki którym szybciej bije serce… Doświadczyli tego wszyscy uczestnicy urodzinowego spotkania w miejscu, gdzie radość i nadzieja są  obecne w gronie domowników- nieprzerwanie od pamiętnej jesieni, kiedy wszystko się zaczęło już ćwierć wieku temu…