Ofertę tej fundacji na usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej po Nowym Roku wybrał Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Do otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, łącznie przystąpiło pięć organizacji. Spośród tego grona za najkorzystniejszą uznano ofertę rzeszowskiej fundacji. Na świadczenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Stargardzki otrzymał na przyszły rok ok. 190 mln zł. z budżetu państwa.

Zgodnie z wolą ustawodawcy, samorząd powiatowy zobowiązany został na swoim terenie do świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Wybrana w konkursie organizacja ma zapewnić wsparcie tego rodzaju w specjalnie wyznaczonych punktach, udostępnianych przez urzędy gmin, które wchodzą w skład powiatu.

Decyzją Zarządu Powiatu w drodze otwartego konkursu wybrano ofertę Fundacji „Gołębie Serce” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33B.  Fundacja zajmie się nieodpłatną pomocą prawną we wszystkich trzech punktach, wyznaczonych na terenie powiatu stargardzkiego.

Powiat zapewnia organizacji, że lokal, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy będzie miał wyodrębnione pomieszczenie, umożliwiające zachowanie dyskrecji oraz wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy- dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie mają być udzielane w przeciętnym wymiarze pięciu dni w tygodniu, przez co najmniej cztery godziny dziennie. W 2020 r. zmieniono formułę, świadcząc usługi nieodpłatnej pomocy obywatelskiej w dwóch punktach (Nr. 3 i N.r 4) oraz pomocy prawnej- w punkcie Nr 5. Obejmują one gminy wchodzące w skład powiatu. Założenie jest natomiast takie, by we wszystkich miejscach mieszkańcy mogli skorzystać z porad prawników. Wyniki konkursu zamieszczamy poniżej.

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Nieodp%C5%82atna%20pomoc%20prawna.pdf