Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

  • WAŻNA INFORMACJA – SKRÓCENIE KARENCJI

    Informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.) uległy skróceniu okresy karencji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Zmiany wskazane w rozporządzeniu dotyczą również kandydatów, wobec których zakończono postępowania przed dniem 5 sierpnia 2020 r.