Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wzięli udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie, gdzie głównym tematem była cyberprzemoc.

Szybki rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści, w tym łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi. Dlatego właśnie w celu zapobiegania podobnym zjawiskom prowadzone są profilaktyczne działania z młodzieżą.

W czasie spotkania między innymi poruszono zagadnienia z zakresu stalkingu i niebezpieczeństw płynących z sieci, a dla zobrazowania zagrożeń internetowych przedstawiono materiał filmowy poświęcony cyberprzemocy. Nie zabrakło także rad, jak reagować na agresję słowną w sieci oraz jak chronić się przed tego typu zjawiskami. Uczniowie dowiedzieli się również, jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy, a także jakimi konsekwencjami prawnymi skutkują podobne czyny.

 

Spotkanie było doskonałą okazją do tego, aby usystematyzować wiedzę uczniów tak, żeby mogli bezpiecznie ,,poruszać się’’ w sieci.

mł. asp. Justyna Siwarska