Najpopularniejsze egzaminy języka angielskiego

Współcześnie międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego stanowią niezbędną część edukacji oraz rozwoju zawodowego. Są one przeznaczone dla tych, których angielski nie jest językiem ojczystym. Istotne jest, aby wcześniej zapoznać się z cechami każdego testu, a następnie określić, który egzamin jest odpowiedni dla Ciebie.

TOEFL

Najbardziej popularnym egzaminem z języka angielskiego jest TOEFL, który został uznany w ponad 130 krajach na całym świecie. Egzamin ten sprawdza znajomość amerykańskiego angielskiego. Należy go zdawać przede wszystkim tym, którzy chcą uzyskać wyższe wykształcenie za granicą.

Test ten wyróżnia się akademickim poziomem złożoności, ponieważ materiały egzaminacyjne wykorzystywane są w środowisku naukowo-dydaktycznym. Sekcja "Reading" obejmuje 3-4 artykuły popularnonaukowe, „Listening” - 4-6 fragmentów tekstów i dialogów tego samego formatu, „writing” – pisanie eseju na proponowany temat i esej na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, „speaking” – szybkie odpowiedzi na 2-4 pytania i obszerną wypowiedź na temat słuchanego lub przeczytanego tekstu.

Egzaminowany mówi podczas udzielania do odpowiedzi do mikrofonu za pomocą, którego jego odpowiedzi są nagrywane. Nagrania te są następnie przesłuchiwane przez komisję i mogą być przesyłane dalej. Przygotowanie do tego egzaminu z języka angielskiego powinno być dokładne i trwać około 1-2 lat, w tym czasie można skorzystać z oferty, jaką oferuje szkoła języka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/.

Testy Cambridge

Grupa testów Cambridge obejmuje 5 egzaminów o różnym stopniu trudności - od podstawowego do profesjonalnego. Testy zostały opracowane zgodnie z zasadami ogólnoeuropejskich zaleceń dotyczących edukacji językowej. Są one preferowane w Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, są uznawane w ponad 85 krajach. Certyfikat Cambridge ma nieograniczony okres ważności.

Istnieje zarówno wersja komputerowa, jak i egzamin papierowy. Aby wykonać zadania przydzielone są 3-6 godzin w zależności od poziomu trudności testu. „Czytanie”, „słuchanie” i „pisanie” zwykle odbywają się w ciągu jednego dnia, rozmowa z egzaminatorem odbywa się osobno.