KPP w Stargardzie podsumowuje rok pracy: bezpieczeństwo w centrum uwagi
W Stargardzie odbyła się roczna odprawa policji, która nie tylko zamyka rozdział minionego roku, ale również rysuje mapę bezpieczeństwa na nadchodzące miesiące. Spotkanie to było okazją do podsumowania osiągnięć, jak również do przedyskutowania wyzwań stojących przed funkcjonariuszami i mieszkańcami naszego powiatu w kontekście bezpieczeństwa.
  1. Odprawę roczną zainaugurował insp. Sławomir Bober, Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, witając zgromadzonych gości i przedstawicieli służb.
  2. Podczas spotkania przedstawiono wyniki pracy stargardzkich policjantów w roku 2023, z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
  3. Omówiono działania prewencyjne i profilaktyczne, które miały znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w powiecie.
  4. Wskazano na znaczenie współpracy z samorządami, które wspierają policję zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.
  5. Wyzwania na rok 2024 oraz zakończone inwestycje związane z poprawą funkcjonowania policji zostały szczegółowo omówione.
  6. Insp. Ryszard Gan, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, pozytywnie ocenił pracę stargardzkich policjantów, podkreślając ich zaangażowanie.

W minionym roku stargardzcy funkcjonariusze nie tylko pilnowali porządku, ale też służyli pomocą i wsparciem, przenikając przez społeczną tkankę za pomocą działań profilaktycznych i edukacyjnych. Praca policji nie ogranicza się tylko do interwencji, ale także budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród mieszkańców, co zostało dobitnie podkreślone przez insp. Sławomira Bobera.

Podczas odprawy nie zabrakło także momentów wzajemnego podziękowania i uznania dla dotychczasowej współpracy. Komendant Bober wyraził wdzięczność przedstawicielom samorządów, prokuratury oraz związków zawodowych za ich nieoceniony wkład w działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Współpraca ta stanowi fundament dla przyszłych działań oraz wyzwań, które czekają na stargardzką policję w nadchodzącym roku.

U podnóża nowych wyzwań, stargardzka jednostka jest przygotowana do dalszego zwiększania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyrazem tego są słowa insp. Ryszarda Gana, który z optymizmem patrzy na przyszłość, doceniając trud i zaangażowanie całego zespołu za rok 2023. Wspólnie, z odnowionymi siłami i determinacją, stargardzcy policjanci są gotowi sprostać wyzwaniom, które niesie kolejny rok, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców.


Na podstawie: KPP w Stargardzie