Stargard w czołówce sukcesów finansowych w Polsce - awans w rankingu
W naszym mieście dzieje się coś wyjątkowego, co zasługuje na uwagę każdego mieszkańca. Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany, które zostały docenione na szerszym forum. To wynik ciężkiej pracy i zaangażowania, który zaowocował wysokim miejscem w prestiżowym rankingu.
  1. Awans w kategorii sukcesu finansowego do czołówki miast w Polsce.
  2. Znaczący postęp w infrastrukturze, potwierdzony skokiem o 96 miejsc.
  3. Poprawa wskaźników gospodarczych, w tym wzrost liczby nowych przedsiębiorstw.
  4. Wykorzystanie środków unijnych do rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

Ranking przygotowany przez miesięcznik „Wspólnota” pokazał, że nasze miasto może pochwalić się znaczącym awansem na tle innych polskich miast. W badaniu wzięto pod uwagę wiele aspektów życia miejskiego, od finansów po infrastrukturę i gospodarkę, a nasze miasto wykazało się ogromnym postępem, zajmując 18. miejsce w kategorii sukcesu finansowego wśród 267 ocenianych miast. Co więcej, ogólna ocena kadencji 2018-2023 wskazuje na awans ze 133 na 94 miejsce, co świadczy o ogólnym progresie i rozwoju.

W ocenie ekspertów, na sukces naszego miasta złożyło się kilka kluczowych czynników. Znaczący awans w infrastrukturze, wzrost liczby nowych przedsiębiorstw, a także efektywne wykorzystanie środków unijnych to tylko niektóre z elementów, które przyczyniły się do tej pozytywnej zmiany. To wszystko składa się na obraz miasta, które nie tylko rozwija się w szybkim tempie, ale również dba o jakość życia swoich mieszkańców.

Analiza przeprowadzona przez wybitnych ekspertów, Pawła Swianiewicza - profesora ekonomii, oraz Julitę Łukomską - adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej, potwierdza, że nasze miasto jest przykładem na to, jak praca na rzecz społeczności może przynieść wymierne efekty. Warto docenić wysiłki władz lokalnych, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy.

Stojąc na progu nowych wyzwań i możliwości, warto pamiętać o tych osiągnięciach i kontynuować działania, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia w naszym mieście. To, co zostało już osiągnięte, daje solidne fundamenty pod przyszłe sukcesy.


Urząd Miejski Stargard