Dzień Godności w Chociwlu: Integracja i Równość dla Wszystkich
23 maja 2024 roku w Chociwlu odbyła się wyjątkowa impreza - „Dzień Godności”. To cykliczne wydarzenie zorganizowane przez Koło Terenowe TWK, które podkreśla znaczenie równych praw do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich stanu zdrowia.
  1. Program artystyczny prezentowany przez uczniów i zespół Sami Swoi.
  2. Prezentacja projektu „Nie święci garnki lepią”.
  3. Udział lokalnych władz i sponsorów.
  4. Podziękowania dla wolontariuszy, sponsorów i uczestników.

Program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie z Placówki Oświatowej, przygotowany został przez Panią Katarzynę Michalak i Panią Annę Dalidowicz. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał na pamiątkę bibułkowy kwiatek. Dodatkowo, swoje talenty muzyczne zaprezentował lokalny zespół Sami Swoi.

Po części artystycznej, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przez Prezesa Koła, Andrzeja Zielińskiego. Kolejnym punktem programu była prezentacja projektu „Nie święci garnki lepią”, który zakłada stworzenie pracowni artystyczno-ceramicznej. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

W wydarzeniu uczestniczyli ważni goście, w tym Burmistrz Stanisław Szymczak, radni Patrycja Łaniec i Wojciech Kalinowski, a także przedstawiciele Starostwa Stargardzkiego, Konrad Stelmach i Maciej Więcek. Placówkę Oświatową reprezentowały dyrektor Irena Kapłun oraz zastępca dyrektora Anna Baran. Wsparcie finansowe zapewniło Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Urząd Miejski w Chociwlu oraz firma BIOMASA Partner Grup, reprezentowana przez Ewę Gaweł.

Prezes Koła, Andrzej Zieliński, wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom, nauczycielom i dzieciom zaangażowanym w organizację imprezy. Podziękowania skierowano również do sponsorów oraz uczestników za wspólne świętowanie tego ważnego dnia.

Zdjęcia z wydarzenia wykonała Agnieszka Piotrowska, dokumentując radość i zaangażowanie wszystkich obecnych.


Na podst. Powiat